O firmie

Firma NUR-MED Stanisław Piechowiak istnieje od 1982 roku. Zajmuje się doradztwem, projektowaniem, wykonywaniem i serwisowaniem instalacji sprężonych gazów medycznych i próżni, źródeł zasilania, a także produkcją wyrobów medycznych, takich jak: poziome i pionowe, ścienne i sufitowe panele nadłóżkowe, punkty poboru sprężonych gazów medycznych i próżni z wtykami. Produkowane wyroby medyczne spełniają wymagania obowiązujących przepisów, w tym Dyrektywy 93/42/EEC i Ustawy o wyrobach medycznych oraz są oznaczone znakiem CE z numerem jednostki notyfikowanej. Firma posiada wdrożony system zarządzania jakością ISO 9001 oraz ISO 13485.