Produkty

– Instalacje gazów medycznych

– nadłóżkowe panele elektryczno-gazowe – poziome

– nadłóżkowe panele elektryczno-gazowe – pionowe

– nadłóżkowe panele elektryczno-gazowe – sufitowe

– nadłóżkowe panele elektryczne

– punkty poboru sprężonych gazów medycznych i próżni

– wtyki do punktów poboru sprężonych gazów medycznych i próżni


– wózki do transportu butli


– stojaki do butli


– przewody łącznikowe


– dozowniki tlenu

– reduktory butlowe

– regulatory próżni