Realizacje

Realizacje w toku

– Klinika Chirurgii Endoskopowej w Żorach – wykonanie instalacji gazów medycznych dla Potrzeb OIOM
– Prywatny Szpital w Piekarach Śląskich – wykonanie instalacji gazów medycznych ze źródłami zasilania
– WSP im. B. Hagera w Tarnowskich Górach – wykonanie instalacji gazów medycznych dla potrzeb Oddziału Wewnętrznego II
– Prywatna Klinika Ginekologiczna FEMINA – wykonanie instalacji gazów medycznych ze źródłami zasilania
– ECOTECH w Lublinie – wykonanie instalacji gazów medycznych oraz instalacji helu ze źródłami zasilania
– OPTOMED w Chorzowie – wykonanie instalacji gazów medycznych ze źródłami zasilania
– Śląskie Centrum Weterynarii w Chorzowie – wykonanie instalacji gazów medycznych ze źródłami zasilania

Ostatnie realizacje

– Zakład Opieki Długoterminowej w Mierzęcicach – wykonanie instalacji tlenu medycznego ze źródłem zasilania
– Centrum Medyczne ALFA w Skoczowie – wykonanie instalacji gazów medycznych ze źródłami zasilania
– Beskidzkie Centrum Onkologii w Bielsku-Białej – wykonanie instalacji gazów medycznych dla potrzeb Pracowni Endoskopowej
– Beskidzkie Centrum Onkologii w Bielsku-Białej – modernizacja źródła zasilania AIR
– Szpital nr 2 w Bytomiu – wykonanie instalacji gazów medycznych dla potrzeb Oddziału Neonatologicznego
– Lecznica Dzieci i Dorosłych w Chorzowie – wykonanie zewnętrznej instalacji tlenu medycznego ze źródłem zasilania
– PRIMUS Sp. z o.o. w Brudzowicach – wykonanie instalacji gazów medycznych ze źródłami zasilania
– Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej – rozbudowa instalacji tlenu medycznego dla potrzeb Oddziału Neonatologicznego
– SPSK im. A. Mielęckiego w Katowicach – wykonanie instalacji gazów medycznych dla potrzeb Oddziału Hematologii i Transplantacji Szpiku
– Centrum DIALIZA w Knurowie – wykonanie instalacji gazów medycznych dla potrzeb Oddziału Kardiologicznego
– SILBUD PROPERTY Sp. z o.o. – wykonanie źródeł zasilania instalacji gazów medycznych
– Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie – wykonanie instalacji gazów medycznych dla potrzeb Oddziału Urazowo-Ortopedycznego
– Szpital nr 2 w Bytomiu – wykonanie instalacji gazów medycznych dla potrzeb Budynku VA
– Szpital Powiatowy w Chrzanowie – modernizacja źródła zasilania N2O
– MSZ w Częstochowie – wykonanie instalacji gazów medycznych dla potrzeb Oddziału Pediatrycznego
– WIML w Warszawie – wykonanie instalacji helu ze źródłem zasilania
– Centrum DIALIZA w Tarnowskich Górach – wykonanie instalacji gazów medycznych dla potrzeb Oddziału Kardiologicznego
– Szpital Chirurgii Małoinwazyjnej i Rekonstrukcyjnej w Bielsku-Białej – wykonanie instalacji gazów medycznych ze źródłami zasilania
– Szpital Specjalistyczny w Zabrzu – wykonanie instalacji gazów medycznych dla potrzeb Oddziału Kardiologicznego oraz Pracowni Hemodynamiki
– Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej – rozbudowa instalacji VAC dla potrzeb Oddziału Torakochirurgii
– SILBUD PROPERTY Sp. z o.o. w Siemianowicach Śląskich – wykonanie instalacji gazów medycznych
– HELIMED w Kędzierzynie-Koźlu – rozbudowa instalacji gazów medycznych
– Centrum Pediatrii w Sosnowcu – wykonanie instalacji gazów medycznych dla potrzeb Gabinetów Specjalistycznych
– Beskidzkie Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Bielsku-Białej – wykonanie instalacji gazów medycznych dla potrzeb Oddziału Łóżkowego
– KWK Chwałowice w Rybniku – wykonanie instalacji tlenu medycznego dla potrzeb KSRG
– EUROKLINIKA w Bielsku-Białej – wykonanie instalacji gazów medycznych ze źródłami zasilania
– Centrum Pediatrii w Sosnowcu – wykonanie instalacji gazów medycznych dla potrzeb Oddziału Gastroenterologicznego oraz Oddziału Rehabilitacji
– Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie – wykonanie instalacji gazów medycznych dla potrzeb Oddziału Chemioterapii
– Szpital Specjalistyczny MSW w Otwocku – wykonanie instalacji tlenu medycznego dla potrzeb Oddziału Uzależnień
– Śląski Instytut Matki i Noworodka w Chorzowie – wykonanie instalacji gazów medycznych ze źródłami zasilania
– HELIMED Sp. z o.o. w Żorach – wykonanie instalacji gazów medycznych dla potrzeb Pawilonu Diagnostyki Obrazowej
– Gabinet Chirurgii Plastycznej w Warszawie – wykonanie instalacji gazów medycznych ze źródłami zasilania
– Szpital Specjalistyczny im. Prof. E. Michałowskiego w Katowicach – wykonanie instalacji gazów medycznych dla potrzeb Oddziałów Łóżkowych na II piętrze
– Szpital Śląski w Cieszynie – wykonanie instalacji gazów medycznych dla potrzeb Oddziału Kardiologicznego
– Szpital MSW w Poznaniu – wykonanie instalacji gazów medycznych dla potrzeb Pracowni Angiografu
– Szpital Specjalistyczny w Zabrzu – wykonanie instalacji gazów medycznych dla potrzeb Oddziału Kardiologicznego
– Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i Gruźlicy w Bystrej – wykonanie instalacji gazów medycznych dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii wraz z pionami zasilającymi
– Szpital Miejski w Sosnowcu – wykonanie instalacji gazów medycznych dla potrzeb Oddziału Geriatrycznego
– Szpital Chorób Płuc w Pilchowicach – wykonanie zewnętrznej instalacji tlenu medycznego oraz źródła zasilania O2
– Szpital Miejski w Sosnowcu – wykonanie instalacji gazów medycznych dla potrzeb Oddziału Dermatologicznego
– Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu – wykonanie instalacji gazów medycznych dla potrzeb 16 Gabinetów Diagnostyczno-zabiegowych
– Szpital Miejski w Gliwicach – wykonanie instalacji gazów medycznych dla potrzeb Sali Intensywnej Opieki Medycznej
– Szpital Śląski w Cieszynie – wykonanie instalacji gazów medycznych dla potrzeb Zespołu Porodowego
– VITOMED Sp. z o.o. w Gliwicach – wykonanie instalacji tlenu medycznego
– Szpital Miejski w Sosnowcu – wykonanie instalacji gazów medycznych dla potrzeb Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
– Szpital Śląski w Cieszynie – wykonanie instalacji gazów medycznych dla potrzeb Oddziału Chirurgii Dziecięcej
– Szpital Kliniczny nr 5 w Katowicach – wykonanie instalacji gazów medycznych dla potrzeb Sali Operacyjnej
– Chirurgia MAZAN w Katowicach – wykonanie instalacji gazów medycznych ze źródłami zasilania
– FALMED Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach – wykonanie instalacji gazów medycznych ze źródłami zasilania
– VITO-MED Sp. z o.o. w Gliwicach – wykonanie instalacji tlenu medycznego dla potrzeb Oddziału Neurologicznego
– NZOZ DERMEX w Kutnie – wykonanie instalacji gazów medycznych ze źródłami zasilania
– NEFROLUX w Siemianowicach Śląskich – wykonanie instalacji gazów medycznych ze źródłami zasilania
– INTERMED w Będzinie – wykonanie instalacji gazów medycznych ze źródłami zasilania
– PZZOZ w Wodzisławiu Śląskim – wykonanie tlenu medycznego dla potrzeb Oddziału Chirurgii Żeńskiej
– NZOZ MEDISANA w Katowicach – wykonanie instalacji gazów medycznych ze źródłami zasilania
– Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie Prokocimiu – wykonanie instalacji gazów medycznych dla potrzeb Budynku BO ze źródłami zasilania
– Szpital Miejski w Gliwicach – wykonanie instalacji gazów medycznych dla potrzeb RTG i CT
– Instytut Onkologii w Gliwicach – wykonanie instalacji sprężonego powietrza dla potrzeb Ośrodka PET
– WSS w Częstochowie – wykonanie instalacji gazów medycznych dla potrzeb Oddziału Hematologii
– Szpital Powiatowy we Wrześni – wykonanie zewnętrznej instalacji tlenu medycznego
– Zgierskie Centrum Kardiologii w Zgierzu – wykonanie instalacji gazów medycznych ze źródłami zasilania